Laos har eluttag av typ A / B / C / E / F

De eluttag som finns i Laos är enligt internationell typ A / B / C / E / F och i Sverige används typ C och typ F.

I Laos används elektricitet med växelspänningen 230 Volt som har frekvensen 50 Hz. För elkontakterna i Laos kan det variera vilken strömstyrka som går att ta ut innan säkringen går.

För att få reda på mer om eluttagen, vägguttagen och stickkontakterna i Laos eller Vientiane kan du klicka på något av vägguttagen nedan.