Eluttag av typen G

Eluttag och elkontakter av typ G

Eluttag och vägguttag finns av flera sorter. Eluttag av typ G används nästan alltid för spänningar 220-240 Volt och är begränsade till strömmar på 13 Ampere.

Avståndet mellan de 4.0 mm tjocka stiften för fas och nolla är 22.2 mm. Typ G av eluttag vars standard heter BS 1363 har jordanslutning.

Denna typ av eluttag används inte i Sverige. En elkontakt av typ G innehåller en säkring eftersom normalt finns inte andra säkringar än huvudsäkringen. Det går med våld att trycka in en elkontakt av typen C i ett G-uttag men det är inte säkert att det fungerar.

Stora länder som använder eluttag av typ G

De största länder som använder eluttag av typen G kan hittas i tabellen nedan.

LandBefolkningEluttag i landet
 - Nigeria186 000 000D / G
 - Bangladesh152 518 000A / C / D / G / K
 - Storbritannien63 705 000G
 - Myanmar53 259 000A / C / D / G / I
 - England52 234 000
 - Tanzania44 929 000D / G
 - Kenya44 354 000G
 - Uganda35 357 000G
 - Irak34 035 000C / D / G
 - Malaysia30 041 000G
 - Saudiarabien29 994 000G

Elkontakter i eluttag av typ G

Följande stickkontakter och elkontakter går att stoppa i eluttag eller vägguttag av typen G. Tänk dock på att jordningen inte alltid fungerar för alla kombinationer så då är kopplingen inte lika säker även om den elektriskt fungerar.


Eluttag i alla länder


Eluttag av typ