Eluttag - Massor om eluttag & vägguttag

Eluttag

Eluttag

Eluttag är ett utag som sitter fast monterat i eller på en byggnad i vilket en stickkontakt kan kopplas in för att spänningsmata en elektrisk utrustning. Eluttagen kan ofta även kallas vägguttag som dessa två benämningar är de vanligaste. På engelska används electircal outlet eller electrical socket som namn för eluttag.

Totalt finns det 15 olika standarder på eluttagen och spänningen i dessa kan variera mellan 100 till 240 Volt. Dessutom finns det två olika frekvenser, antingen 50 eller 60 Hz. I USA används t.ex. 110 Volt och 60 Hz istället för de svenska 230 Volt och 50 Hz.

Vissa eluttag har också en begränsning av att man maximalt kan ta ut 5 Ampere ur eluttaget.


Allt om olika eluttag

Här finner du fakta och info om alla olika typer av eluttag, vägguttag och stickproppar som finns i hela världen.

Eluttag i Sverige

eluttag

I Sverige används två olika vägguttag och stickproppar. Dessa kallas internationellt för typ C och typ F

De svenska eluttagen används i större delen av Europa men inte i alla länder. Den lilla elkontakten av Typ C går dock att använda i flera olika typer av vägguttag såsom t.ex. Typ E, Typ F, Typ H, Typ J och Typ K samt några till.

Vägguttag i världen

Eluttag

Anledningen till att det finns så många olika eluttag i världen är flera. Dels så fanns det inte tydlig standard i början av utbyggnaden av elnätet utan när ett land köpte elutrustning blev det som leverantörerna erbjöd. Dessutom har en del länder infört en egen standard i syfte att skydda den inhemska marknaden, dels genom patent och mönsterskydd för vägguttag och stickproppar.

De senaste åren har problem med bristande standard uppmärksammats och vissa länder har försökt att byta elkontakter. Japan är dock det land som liver mest av bristande standard inom elnätet och de beror inte på att eluttagen är olika, eftersom de är de inte, utan att de använder sig av två frekvenser i elnätet.

Benämningar på vägguttag, stickproppar och omvandlare

Här listas de olika benämningar som används för eluttag, vägguttag och stickkontakter men även för adaptrar mellan de olika standarder på kontakter och elnät som finns.

Benämningar på vägguttag, stickproppar och omvandlare
  • Eluttag är ett uttag i vilken ett en stickpropp kan trycka in för att erhålla elektrisk kontakt.
  • Vägguttag är samma sak som eluttag och används något mer frekvent.
  • Stickpropp är den delen av den elektriska kopplingen som sitter fast på en sladd mellan och trycks in i eluttaget.
  • Stickkontakt är samma sak som stickpropp och ansluter den elektriska utrustningen till elnätet.
  • Elkontakt brukar användas som en annan benämning på stickpropp.
  • Väggkontakt kan användas dess synonymt med eluttag men även med stickpropp.
  • Reseadapter är en liten enhet som används i en typ av eluttag och i vilken man kan koppla in en annan typ av stickpropp.
  • Spänningsomvandlare för ändra spänningen mellan in och ut från t.ex. 110 V till 230 V eller det omvända.
  • Frekvensomvandlare ändrar frekvensen från t.ex. 50 Hz till 60 Hz eller det omvända.
  • Adapter kan användas för reseadapter men även för spänningsomvandlare i vissa fall.

Eluttag i alla länder


Eluttag av typ


Bra eluttag och resadaptrar hittar du hos

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om eluttag och vägguttag men också en del kul och lustiga saker gällande stickkontakter och spänning.
Meny - Eluttag
Till förstasidan på www.eluttag.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Hela Världen Alla typer Byta eluttag Volt & Hz