Eluttag - Massor om eluttag & vägguttagA--0 A-EX - EX - U2-0

Eluttag av typen C

Eluttag och elkontakter av typ C

Eluttag och vägguttag finns av flera sorter. Eluttag av typ C används nästan alltid för spänningar 220-240 Volt och är begränsade till strömmar på 2.5 Ampere.

Avståndet mellan de 4.0 mm tjocka stiften för fas och nolla är 18.6 mm. Typ C av eluttag vars standard heter CEE 7/16 har ingen jordkontakt.

Denna elkontakt som saknar jord är mycket vanlig i Sverige och kallas är Europlug. Detta är också den stickkontakt som passar i flest eluttag. Detta eluttag används inte i nya installationer eftersom jord saknas men elkontakten, som kallas Europlug, används över stora delar av världen.

H-EX - EX - U2-1

Stora länder som använder eluttag av typ C

De största länder som använder eluttag av typen C kan hittas i tabellen nedan.

H-EX - EX - U2-2
LandBefolkningEluttag i landet
 - Kina1 363 350 000A / B / C / I
 - Indien1 241 610 000C / D / M
 - Indonesien252 812 000C / F
 - Brasilien201 033 000C / N
 - Pakistan199 086 000C / D
 - Bangladesh152 518 000A / C / D / G / K
 - Ryssland143 700 000C / F
 - Filippinerna99 275 000A / B / C
 - Vietnam90 630 000A / C / D / F
 - Etiopien86 614 000C / E / F / L
 - Egypten86 127 000C / F

Elkontakter i eluttag av typ C

Följande stickkontakter och elkontakter går att stoppa i eluttag eller vägguttag av typen C. Tänk dock på att jordningen inte alltid fungerar för alla kombinationer så då är kopplingen inte lika säker även om den elektriskt fungerar.

H-EX - EX - U2-3

Eluttag i alla länder


Eluttag av typ