Eluttag - Massor om eluttag & vägguttagA--0 A-EX - EX - U2-0

Eluttag av typen F

Eluttag och elkontakter av typ F

Eluttag och vägguttag finns av flera sorter. Eluttag av typ F används nästan alltid för spänningar 220-240 Volt och är begränsade till strömmar på 16 Ampere.

Avståndet mellan de 4.8 mm tjocka stiften för fas och nolla är 19.0 mm. Typ F av eluttag vars standard heter CEE 7/3 har jordanslutning.

Detta eluttag är det som används normalt i Sverige och har en säker jordad anslutning. Om du stoppar i en elkontakt av typen F i en annan typ av vägguttag så kommer inte jorden att anslutas och den passar inte alltid perfekt. Detta eluttag kallas Schuko

H-EX - EX - U2-1

Stora länder som använder eluttag av typ F

De största länder som använder eluttag av typen F kan hittas i tabellen nedan.

H-EX - EX - U2-2
LandBefolkningEluttag i landet
 - Indonesien252 812 000C / F
 - Ryssland143 700 000C / F
 - Vietnam90 630 000A / C / D / F
 - Etiopien86 614 000C / E / F / L
 - Egypten86 127 000C / F
 - Tyskland80 619 000C / F
 - Turkiet79 414 000C / F
 - Iran77 288 000C / F
 - Thailand67 497 000A / B / C / F / O
 - Italien61 680 000F / L
 - Sydkorea50 220 000C / F

Elkontakter i eluttag av typ F

Följande stickkontakter och elkontakter går att stoppa i eluttag eller vägguttag av typen F. Tänk dock på att jordningen inte alltid fungerar för alla kombinationer så då är kopplingen inte lika säker även om den elektriskt fungerar.

H-EX - EX - U2-3

Eluttag i alla länder


Eluttag av typ