Eluttag - Massor om eluttag & vägguttag

Eluttag av typen H

Eluttag och elkontakter av typ H

Eluttag och vägguttag finns av flera sorter. Eluttag av typ H används nästan alltid för spänningar 220-240 Volt och är begränsade till strömmar på 16 Ampere.

Avståndet mellan de 1.5 mm tjocka stiften för fas och nolla är 19.0 mm. Typ H av eluttag vars standard heter SI 32 har jordanslutning.

Denna typ av eluttag används inte i Sverige. Detta uttag används inte på många platser i världen men du kan använde våra svenska stickkontakter i eluttaget.

Stora länder som använder eluttag av typ H

De största länder som använder eluttag av typen H kan hittas i tabellen nedan.

LandBefolkningEluttag i landet
 - Israel8 146 000C / H

Elkontakter i eluttag av typ H

Följande stickkontakter och elkontakter går att stoppa i eluttag eller vägguttag av typen H. Tänk dock på att jordningen inte alltid fungerar för alla kombinationer så då är kopplingen inte lika säker även om den elektriskt fungerar.


Eluttag i alla länder


Eluttag av typ