Eluttag - Massor om eluttag & vägguttag

Eluttag av typen K

Eluttag och elkontakter av typ K

Eluttag och vägguttag finns av flera sorter. Eluttag av typ K används nästan alltid för spänningar 220-240 Volt och är begränsade till strömmar på 16 Ampere.

Avståndet mellan de 4.8 mm tjocka stiften för fas och nolla är 19.0 mm. Typ K av eluttag vars standard heter DS 107-2-D1 har jordanslutning.

Detta vägguttag används i Danmark och liknar det svenska men har en annorlunda jordanslutning. Typ K och vår typ F kontakt liknar varandra och är kompatibla men jorden följer ej med.

Stora länder som använder eluttag av typ K

De största länder som använder eluttag av typen K kan hittas i tabellen nedan.

LandBefolkningEluttag i landet
 - Bangladesh152 518 000A / C / D / G / K
 - Senegal14 357 000C / D / E / K
 - Guinea11 780 000C / F / K
 - Danmark5 627 000C / F / K
 - Maldiverna317 000A / C / D / G / J / K / L
 - Grönland56 000C / E / F / K
 - Färöarna49 000C / E / F / K

Elkontakter i eluttag av typ K

Följande stickkontakter och elkontakter går att stoppa i eluttag eller vägguttag av typen K. Tänk dock på att jordningen inte alltid fungerar för alla kombinationer så då är kopplingen inte lika säker även om den elektriskt fungerar.


Eluttag i alla länder


Eluttag av typ