Eluttag - Massor om eluttag & vägguttagA--0 A-EX - EX - U2-0

Eluttag av typen L

Eluttag och elkontakter av typ L

Eluttag och vägguttag finns av flera sorter. Eluttag av typ L används nästan alltid för spänningar 220-240 Volt och är begränsade till strömmar på 10 & 16 Ampere.

Avståndet mellan de 4.0 mm tjocka stiften för fas och nolla är 19.0 mm. Typ L av eluttag vars standard heter CEI 23-50 har jordanslutning.

Denna typ av eluttag används inte i Sverige. För denna itelienska standard gäller att elkontakter som kräver 16 A så är avståndet mellan fas och nolla istället 26 mm

H-EX - EX - U2-1

Stora länder som använder eluttag av typ L

De största länder som använder eluttag av typen L kan hittas i tabellen nedan.

H-EX - EX - U2-2
LandBefolkningEluttag i landet
 - Etiopien86 614 000C / E / F / L
 - Italien61 680 000F / L
 - Syrien22 531 000C / E / L
 - Chile16 342 000C / L
 - Kuba11 383 000A / B / C / L
 - Libyen6 412 000C / D / F / L
 - Eritrea6 333 000C / L
 - Uruguay3 286 000C / F / I / L
 - Maldiverna317 000A / C / D / G / J / K / L
 - San Marino34 000C / F / L
 - Vatikanstaten1 000C / F / L

Elkontakter i eluttag av typ L

Följande stickkontakter och elkontakter går att stoppa i eluttag eller vägguttag av typen L. Tänk dock på att jordningen inte alltid fungerar för alla kombinationer så då är kopplingen inte lika säker även om den elektriskt fungerar.

H-EX - EX - U2-3

Eluttag i alla länder


Eluttag av typ