Eluttag - Massor om eluttag & vägguttagA--0 A-EX - EX - U2-0

Eluttag av typen M

Eluttag och elkontakter av typ M

Eluttag och vägguttag finns av flera sorter. Eluttag av typ M används nästan alltid för spänningar 220-240 Volt och är begränsade till strömmar på 15 Ampere.

Avståndet mellan de 7.1 mm tjocka stiften för fas och nolla är 25.4 mm. Typ M av eluttag vars standard heter SANS 164 har jordanslutning.

Denna typ av eluttag används inte i Sverige. Typ M påminner om typ D men är en förstorad i alla aspekter.

H-EX - EX - U2-1

Stora länder som använder eluttag av typ M

De största länder som använder eluttag av typen M kan hittas i tabellen nedan.

H-EX - EX - U2-2
LandBefolkningEluttag i landet
 - Indien1 241 610 000C / D / M
 - Sydafrika52 982 000C / D / M / N
 - Nepal30 987 000C / D / M
 - Moçambique25 303 000C / F / M
 - Sri Lanka20 278 000D / G / M
 - Namibia2 212 000D / M
 - Lesotho1 920 000M
 - Swaziland1 420 000M

Elkontakter i eluttag av typ M

Följande stickkontakter och elkontakter går att stoppa i eluttag eller vägguttag av typen M. Tänk dock på att jordningen inte alltid fungerar för alla kombinationer så då är kopplingen inte lika säker även om den elektriskt fungerar.

H-EX - EX - U2-3

Eluttag i alla länder


Eluttag av typ