Eluttag - Massor om eluttag & vägguttag

Eluttag av typen O

Eluttag och elkontakter av typ O

Eluttag och vägguttag finns av flera sorter. Eluttag av typ O används nästan alltid för spänningar 220-240 Volt och är begränsade till strömmar på 16 Ampere.

Avståndet mellan de 4.8 mm tjocka stiften för fas och nolla är 19.0 mm. Typ O av eluttag vars standard heter TIS 166-2549 har jordanslutning.

Denna typ av eluttag används inte i Sverige. Denna kontakt används bara i Thailand. Den liknar typ H & K men är inte kompatibla.

Stora länder som använder eluttag av typ O

De största länder som använder eluttag av typen O kan hittas i tabellen nedan.

LandBefolkningEluttag i landet
 - Thailand68 263 000A / B / C / F / O

Elkontakter i eluttag av typ O

Följande stickkontakter och elkontakter går att stoppa i eluttag eller vägguttag av typen O. Tänk dock på att jordningen inte alltid fungerar för alla kombinationer så då är kopplingen inte lika säker även om den elektriskt fungerar.


Eluttag i alla länder


Eluttag av typ