Eluttag - Massor om eluttag & vägguttag

Eluttag, spänning och frekvens i Japan

Eluttag, spänning och frekvens i Japan

Japan är det land i den civiliserade världen som har de mest komplexa elsystemet. Ungefär halva landet har en frekvens på 50 Hz och andra halvan har 60 Hz. Detta kan verka väldigt konstigt men har sina historiska skäl sedan 1800-talet.

Lär dig mer och orsaker och konsekvenser av att ha två olika frekvenser och möjligheten att Japan en dag kommer att få ett nationellt elnät.

50 Hz i Tokyo

I slutet av 1800-talet när Tokyo skulle övergå från likspänning och inskaffa kraftfulla växelspänningsgeneratorer köptes dessa från tyska AEG som sålde 50 Hz generatorer. Elnäten på denna tid var inte så stora och inte heller sammankopplade.

60 i Osaka

Några år senare var det dags för Osaka att övergå till ett moderniserat elkraftsystem och då köptes det in amerikanska 60 Hz generatorer från föregångaren till General Electric. Det var inget problem med att använda en annan frekvens eftersom näten inte var sammankopplade.

Elnäten expanderade

Elnäten expanderade i Japan

När elnäten i Japan expanderade utfrån Tokyo och Osaka så användes samma frekvens som i respektive stad. Expansionen fortsatte till dessa att elnäten kom fram till floden Fujigawa som är gränsen i Japen mellan de två elsystemen. Det var inget problem egentligen, men att använda två olika frekvenser så länge elen bara användes för lampor eller värme. Det går däremot inte att använda samma elmotor i respektive område eftersom hastigheten på den blir annorlunda.

Problem med olika frekvens

Problem med olika frekvens i Japan

Det största problemet med två olika frekvenser är att näten inte går att koppla ihop och elenergi kan därför inte överföras enkelt från en delen av landet till den andra. Detta blev mycket påtagligt i samband med kärnkraftshaverierna i Fukushima när den östliga delen av landet fick en mycket stor brist på el.

Det finns frekvensomriktare som kan överföra en begränsad mängd energi mellan de olika elnäten med denna effekt är starkt begränsad.

Ett nationellt elnät i Japan

Ett nationellt elnät i Japan

Det har länge diskuterats att skapa ett nationellt elnät i Japan men på grund av extremt stora kostnader är detta inte möjligt. Väldigt mycket kraftgenererande utrustning skulle behöva bytas ut under en mycket kort tid till stora kostander vilket har gjort det ekonomiskt oförsvarbart att komma med detta beslut. Dessutom är det politisk omöjligt att t.ex. tvinga på Osaka 50 Hz som Tokyo använder och det är lika politisk omöjligt att tvinga på Tokyo använda Osakas 60 Hz.

Elkontakterna och eluttagen är dock lika över hela landet och Japan använder samma kontakter som USA. Spänningen i eluttagen är på låga 100 Volt.


Eluttag i alla länder


Eluttag av typ


Bra eluttag och resadaptrar hittar du hos

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om eluttag och vägguttag men också en del kul och lustiga saker gällande stickkontakter och spänning.
Meny - Eluttag
Till förstasidan på www.eluttag.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Hela Världen Alla typer Byta eluttag Volt & Hz