Eluttag - Massor om eluttag & vägguttagA--0 A-EX - EX - U2-0

Eluttag av typen N

Eluttag och elkontakter av typ N

Eluttag och vägguttag finns av flera sorter. Eluttag av typ N används nästan alltid för spänningar 100-240 Volt och är begränsade till strömmar på 10 & 20 Ampere.

Avståndet mellan de 4.0 mm tjocka stiften för fas och nolla är 19.0 mm. Typ N av eluttag vars standard heter IEC 60906-1 har jordanslutning.

Denna typ av eluttag används inte i Sverige. Liknar typ J men har andra dimensioner. För elprylar som kräver 20 A är pindiametern utökad till 4.8 mm. Denna kontakt är ett försök att standardisera eluttagen i världen men hittills är det bara Brasilien som börjat använda den i större skala.

H-EX - EX - U2-1

Stora länder som använder eluttag av typ N

De största länder som använder eluttag av typen N kan hittas i tabellen nedan.

H-EX - EX - U2-2
LandBefolkningEluttag i landet
 - Brasilien201 033 000C / N
 - Sydafrika52 982 000C / D / M / N

Elkontakter i eluttag av typ N

Följande stickkontakter och elkontakter går att stoppa i eluttag eller vägguttag av typen N. Tänk dock på att jordningen inte alltid fungerar för alla kombinationer så då är kopplingen inte lika säker även om den elektriskt fungerar.

H-EX - EX - U2-3

Eluttag i alla länder


Eluttag av typ


Bra eluttag och resadaptrar hittar du hos